Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor