Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor