Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor