Narodne zagonetke

Na vrančiću kolo igra.

Cicvara u tiganju

0 0
Podeli zagonetku:

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor