Narodne zagonetke

Na vrančiću kolo igra.

Cicvara u tiganju

0 0
Podeli zagonetku:

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor