Narodne zagonetke

Na vrančiću kolo igra.

Cicvara u tiganju

0 0
Podeli zagonetku:

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor