Narodne zagonetke

Na vodu ide, a vode ne pije.

Obramica

0 0
Podeli zagonetku:

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor