Narodne zagonetke

Mrtvo živo tuče.

Bič

0 0
Podeli zagonetku:

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor