Narodne zagonetke

Mrtvo živo tuče.

Bič

0 0
Podeli zagonetku:

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor