Narodne zagonetke

Mrtvo živo rađa.

Jaje

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor