Logičke zagonetke

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Sidro

1 1
Podeli zagonetku:

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor