Logičke zagonetke

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Sidro

1 1
Podeli zagonetku:

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor