Logičke zagonetke

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Sidro

0 1
Podeli zagonetku:

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor