Narodne zagonetke

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Svrdlo

0 0
Podeli zagonetku:

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor