Narodne zagonetke

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Svrdlo

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor