Narodne zagonetke

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Svrdlo

0 0
Podeli zagonetku:

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor