Narodne zagonetke

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Kuća i čeljad

0 1
Podeli zagonetku:

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor