Narodne zagonetke

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor