Narodne zagonetke

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Pčela

0 0
Podeli zagonetku:

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor