Narodne zagonetke

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Pčela

0 0
Podeli zagonetku:

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor