Narodne zagonetke

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Pčela

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor