Narodne zagonetke

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Mesec

4 1
Podeli zagonetku:

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor