Narodne zagonetke

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Kopriva

2 0
Podeli zagonetku:

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor