Narodne zagonetke

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Kopriva

0 0
Podeli zagonetku:

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor