Narodne zagonetke

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Kopriva

6 0
Podeli zagonetku:

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor