Narodne zagonetke

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Kopriva

1 0
Podeli zagonetku:

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor