Narodne zagonetke

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Kopriva

7 0
Podeli zagonetku:

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor