Narodne zagonetke

Miš medveda sveza.

Ključ i sanduk

3 1
Podeli zagonetku:

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor