Narodne zagonetke

Miš medveda sveza.

Ključ i sanduk

0 0
Podeli zagonetku:

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor