Narodne zagonetke

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Košulja

0 1
Podeli zagonetku:

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor