Narodne zagonetke

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Košulja

0 0
Podeli zagonetku:

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor