Narodne zagonetke

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Košulja

0 0
Podeli zagonetku:

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor