Narodne zagonetke

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Košulja

1 1
Podeli zagonetku:

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor