Narodne zagonetke

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Košulja

0 0
Podeli zagonetku:

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor