Narodne zagonetke

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Sito

0 0
Podeli zagonetku:

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor