Narodne zagonetke

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Kupus kad se kiseli

0 0
Podeli zagonetku:

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor