Narodne zagonetke

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Kupus kad se kiseli

1 0
Podeli zagonetku:

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor