Narodne zagonetke

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Kupus kad se kiseli

0 0
Podeli zagonetku:

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor