Narodne zagonetke

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Kupus kad se kiseli

1 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor