Narodne zagonetke

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Kupus kad se kiseli

0 0
Podeli zagonetku:

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor