Narodne zagonetke

Manje od maka, a digne junaka.

Buva

2 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor