Narodne zagonetke

Manje veće premeće.

Mrav i zrno žita

2 0
Podeli zagonetku:

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor