Narodne zagonetke

Manje veće premeće.

Mrav i zrno žita

0 0
Podeli zagonetku:

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor