Narodne zagonetke

Manje veće premeće.

Mrav i zrno žita

0 0
Podeli zagonetku:

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor