Narodne zagonetke

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Rosa

1 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor