Narodne zagonetke

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Rosa

0 0
Podeli zagonetku:

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor