Narodne zagonetke

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Rosa

0 0
Podeli zagonetku:

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor