Narodne zagonetke

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Bunar i đeram

0 2
Podeli zagonetku:

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor