Narodne zagonetke

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Bunar i đeram

0 2
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor