Narodne zagonetke

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Bunar i đeram

0 2
Podeli zagonetku:

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor