Narodne zagonetke

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Bunar i đeram

0 1
Podeli zagonetku:

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor