Narodne zagonetke

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Bunar i đeram

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor