Narodne zagonetke

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Buva

1 0
Podeli zagonetku:

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor