Narodne zagonetke

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Buva

1 0
Podeli zagonetku:

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor