Narodne zagonetke

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Buva

1 0
Podeli zagonetku:

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor