Narodne zagonetke

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Buva

1 0
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor