Narodne zagonetke

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Žeravica

0 0
Podeli zagonetku:

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor