Narodne zagonetke

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Žeravica

0 0
Podeli zagonetku:

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor