Narodne zagonetke

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Žeravica

3 0
Podeli zagonetku:

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor