Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

1 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor