Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

0 0
Podeli zagonetku:

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor