Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

0 0
Podeli zagonetku:

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor