Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

1 0
Podeli zagonetku:

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor