Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

1 0
Podeli zagonetku:

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor