Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor