Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

1 0
Podeli zagonetku:

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor