Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

0 0
Podeli zagonetku:

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor