Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

2 1
Podeli zagonetku:

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor