Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

0 0
Podeli zagonetku:

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor