Logičke zagonetke

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Bili su na suprotnim stranama reke

1 0
Podeli zagonetku:

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor