Narodne zagonetke

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Igla

0 0
Podeli zagonetku:

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor