Narodne zagonetke

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Igla

0 0
Podeli zagonetku:

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor