Narodne zagonetke

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Igla

1 0
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor