Narodne zagonetke

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Pčela

0 0
Podeli zagonetku:

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor