Narodne zagonetke

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Pčela

0 0
Podeli zagonetku:

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor