Narodne zagonetke

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Oči i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor