Narodne zagonetke

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Svrdlo kad vrti

0 0
Podeli zagonetku:

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor