Narodne zagonetke

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Svrdlo kad vrti

0 0
Podeli zagonetku:

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor