Narodne zagonetke

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Svrdlo kad vrti

0 0
Podeli zagonetku:

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor