Logičke zagonetke

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Lubenica

3 4
Podeli zagonetku:

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor