Logičke zagonetke

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Rukavice

0 0
Podeli zagonetku:

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor