Logičke zagonetke

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Nije padala kiša.

1 3
Podeli zagonetku:

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor