Logičke zagonetke

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Nije padala kiša.

1 3
Podeli zagonetku:

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor