Logičke zagonetke

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Nije padala kiša.

0 2
Podeli zagonetku:

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor