Logičke zagonetke

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Nije padala kiša.

0 2
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor