Logičke zagonetke

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Nije padala kiša.

0 2
Podeli zagonetku:

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor