Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

1 1
Podeli zagonetku:

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor