Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

1 2
Podeli zagonetku:

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor