Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

2 3
Podeli zagonetku:

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor