Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

1 2
Podeli zagonetku:

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor