Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

1 1
Podeli zagonetku:

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor