Logičke zagonetke Matematičke zagonetke

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

8

0 0
Podeli zagonetku:

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor