Logičke zagonetke

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Zato što je previše daleko da bi hodale do tamo.

0 1
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor