Logičke zagonetke

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Zato što je previše daleko da bi hodale do tamo.

0 1
Podeli zagonetku:

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor