Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

1 1
Podeli zagonetku:

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor