Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

4 3
Podeli zagonetku:

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor