Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

0 1
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor