Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

0 1
Podeli zagonetku:

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor