Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

0 1
Podeli zagonetku:

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor