Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

0 1
Podeli zagonetku:

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor