Narodne zagonetke

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Rak

0 1
Podeli zagonetku:

Manje veće premeće.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor