Narodne zagonetke

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Krtica i krtičnjak

0 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor