Narodne zagonetke

Majka mršavi, a dete deblja.

Preslica i vreteno

0 0
Podeli zagonetku:

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor