Narodne zagonetke

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Kudelja i povesmo

3 0
Podeli zagonetku:

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor