Narodne zagonetke

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Kudelja i povesmo

2 0
Podeli zagonetku:

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor