Narodne zagonetke

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor