Narodne zagonetke

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Dojka

0 0
Podeli zagonetku:

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor