Narodne zagonetke

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Opanak, oputa i noge

0 0
Podeli zagonetku:

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor