Narodne zagonetke

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Opanak, oputa i noge

1 0
Podeli zagonetku:

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor