Narodne zagonetke

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Ogledalo

0 0
Podeli zagonetku:

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor