Narodne zagonetke

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Ždralovi

0 0
Podeli zagonetku:

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor