Narodne zagonetke

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Ždralovi

0 0
Podeli zagonetku:

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor