Narodne zagonetke

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Ždralovi

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor