Narodne zagonetke

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Glas zvona

0 0
Podeli zagonetku:

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor