Narodne zagonetke

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Glas zvona

0 0
Podeli zagonetku:

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor