Narodne zagonetke

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Glas zvona

0 0
Podeli zagonetku:

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor