Narodne zagonetke

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Šljiva i rakija

0 0
Podeli zagonetku:

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor