Narodne zagonetke

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Šljiva i rakija

1 0
Podeli zagonetku:

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor