Narodne zagonetke

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Šljiva i rakija

1 0
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor