Narodne zagonetke

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Šljiva i rakija

1 0
Podeli zagonetku:

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor