Narodne zagonetke

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Šljiva i rakija

0 0
Podeli zagonetku:

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor