Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor