Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor