Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor