Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor