Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor