Narodne zagonetke

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Čunak i prsti tkalje

0 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor