Narodne zagonetke

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Kokoška na jajima

1 0
Podeli zagonetku:

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor