Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 0
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor