Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 1
Podeli zagonetku:

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor