Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 0
Podeli zagonetku:

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor