Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 1
Podeli zagonetku:

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor