Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 0
Podeli zagonetku:

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor