Narodne zagonetke

Lajav delija u procijepu leži.

Jezik

0 0
Podeli zagonetku:

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor