Narodne zagonetke

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Senka

5 0
Podeli zagonetku:

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor