Narodne zagonetke

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Senka

1 0
Podeli zagonetku:

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor