Narodne zagonetke

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Senka

4 0
Podeli zagonetku:

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor