Narodne zagonetke

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Senka

4 0
Podeli zagonetku:

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor