Narodne zagonetke

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Pomeljar

0 2
Podeli zagonetku:

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor