Narodne zagonetke

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Pomeljar

0 2
Podeli zagonetku:

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor