Narodne zagonetke

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Pile u jajetu

0 0
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor